Welkom

FotoCollectief APL bestaat uit een groep enthousiaste fotografen waarvan de meesten hun opleiding genoten hebben bij verschillende vakscholen of academies voor fotografie en is opgericht op 15 juni 2011 onder de naam van Art Photography Limburg.

Doelstelling is een groep fotografen vormen waar iedereen zijn eigenheid en zijn fotografische ideeën naar eigen goeddunken kan uitvoeren. Het FotoCollectief wil alleen ondersteuning bieden  om fotografen toe te laten hun doelstellingen beter te bereiken.

 

Voor de artistieke en kunstzinnig aangelegde fotografen is er een speciale Werkgroep ART-ANDERS in het leven geroepen, die zeker hun gading zullen vinden in onze bijeenkomsten. Tevens is er ook een speciale werkgroep "Modellen fotografie" opgericht, waar onze leden op regelmatige basis praktijk gerichte samenkomsten houden.

Verder hebben we elke maand onze Foto-Challenge, waar alle leden kunnen aan deelnemen. Het zal een uitdaging worden om elke maand een ander thema te fotograferen. Hieraan deelnemen kan via onze Facebook pagina en zullen elke maand de beste beste foto's weerhouden worden en elke maand ook een winnaar kennen. 

 

Het FotoCollectief is geen fotoclub met maandelijkse vergaderingen of samenkomsten. Maar willen een breed gamma van fotografische interessegebieden aanbieden doormiddel van het inrichten, organiseren of mogelijk maken van workshops, (begeleide) uitstappen, stadsbezoeken, museumtrips, cursussen en lezingen, etc.. 

Een groot aantal fotografen moeten er hun gading kunnen vinden en niet iedere activiteit hoeft voor iedereen interessant te zijn. Het FotoCollectief moet trachten manifestaties in te richten voor een breed publiek. Hierbij kan rekening gehouden worden met peilingen naar de interesses van de leden.

 

Het FotoCollectief kan ook logistieke ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het installeren en ter beschikking stellen van een fotostudio en lokalen die voor diverse doeleinden kunnen gebruikt worden, we denken hierbij aan workshops, cursussen, lezingen, fotoshoots enz. .

 

Een tweede doelstelling van het FotoCollectief richt zich naar de fotomodellen en Make Up Artists. Ook hier wil het FotoCollectief een brug slaan tussen model, mua en fotograaf. Ook voor deze groep, die nauw bij de fotografie betrokken is, kunnen activiteiten georganiseerd worden.

 

Tevens willen we ook de onafhankelijke fotografen (niet-aangesloten bij een fotoclub) verzamelen om samen naar buiten te treden bij overkoepelende organisaties als Cultuurraad, Breedbeeld e.d. .

Eén van deze overkoepelende evenementen is de jaarlijks weerkerende "Fototentoonstelling" georganiseerd door het FotoCollectief APL, waar er ruimte is voor vele gevarieerde werken van onze eigen aangesloten fotografen te bezichtigen. 

 

Heeft u misschien interesse om toe te treden tot deze groep, dan kan u je bijdrage betalen door onderstaande link te gebruiken Tevens kan u ook steeds contact opnemen om verdere inlichtingen te verkrijgen. 

 

 

Bijdrage 2023:

 

 

 

lidgeld:  30 euro

- Incl. Verzekering - Nieuwsbrief - gebruik studio (kleine vergoeding) - Online Breedbeeld Magazine , tevens een korting van 25% op verschillende APL-activiteiten tegenover niet-leden.

Prijzen winnen bij de APL Photo Challenge 2023.

 

De termijn voor het lidgeld loopt van januari tot december.

 

 

Het Bestuur,


WORD LID : Bijdrage 2023

Gelieve eveneens je specialisatie te vermelden, website, sociale media en eventueel een foto van uzelf toe te voegen. Tevens ben je ook akkoord voor het gebruik van je gegevens door ons FotoCollectiefAPL. 

 

 

 

GDPR: Door uw registratie, machtigt u, APL FotoCollectief om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in het APL FotoCollectief adressenbestand. Deze gegevens waarvan het gebruik streng gereguleerd is, zijn: naam, voornaam, postadres, website, sociale media en specialisatie. De belanghebbende kan op elk moment een wijziging of verwijdering van de gegevens in het registratiebestand vragen. De gegevens worden gewist binnen de dertig dagen na het beëindigen van het lidmaatschap.

30,00 €


Contact

Email: apl.group.info@gmail.com
Tel: 0495-622009

Lokatie: 
3540 Herk-de-Stad


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.